Sivut

EFT

Tunteiden vapautustekniikat eli EFT (Emotional freedom techniques)

EFT on helposti opittava itseparannus- ja hoitomenetelmä, jonka kehitti Stanfordin yliopiston insinööri Gary Graig. Menetelmä on järkevä ja yksinkertainen eikä edellytä käyttäjältään uskoa asiaan. EFT:n perusta on ajatuksessa "kaikkien negatiivisten tunteiden syy on häiriö kehon energiajärjestelmässä".

Pohja EFT:lle luotiin jo n.5000 vuotta sitten, kun sen ajan tutkijat löysivät ja kartoittivat kehon hienojakoisen energiajärjestelmän ja meridiaanit, joita pitkin energia liikkuu kehossamme. Nämä energiavirrat ovat keskeisiä myös akupunktiossa ja EFT:llä onkin akupunktion kanssa paljon yhteistä. EFT-tekniikassa yksinkertaisesti näpytellään meridiaanien päätepisteitä. Näin voimme nopeasti avata energiatukoksia ja aikaansaada tunteiden vapautumisen ja energialukkojen avautumisen. Tämä johtaa usein syvälliseen fyysiseen paranemiseen.


Näpyttelypisteet


EFT:n mukaan negatiivinen tunne (pelko, häpeä, ahdistus, masennus, syyllisyys, viha, fobia jne.) EI johdu aikaisemman traumaattisen kokemuksen muistamisesta. Näin ollen kyseistä muistoa ei tarvitse työstää eikä siitä tarvitse keskustella, kuten esim. psykoterapiassa tehdään. EFT kyllä kunniottaa muistoa, mutta hoitaa todellista syytä: häiriötä kehon energiajärjestelmässä.

EFT:ssä palautetaan kärsimystä tunnetasolla aiheuttava muisto mieleen ja samanaikaisesti näpytellään tiettyjä hermopisteitä pään alueella ja kehossa. EFT:n teorian mukaan muiston ja siitä aiheutuvan tunnehäiriön välissä on puuttuva osa. Tuota osaa kutsutaan kehon energiajärjestelmän häiriöksi. Jos kyseistä häiriötä ei ole, muisto ei aiheita negatiivisia tunteita. Korjaamalla häiriö aiemmin hyvinkin tuskallinen muisto muuttuu neutraaliksi. Muistat sen edelleen, se vain ei aiheuta minkäänlaista ylimääräistä reaktiota.

Osalla ihmisistä energiajärjestelmä on huomattavasti alttiimpi menemään epätasapainoon kuin muilla. Tästä johtuen toisia ihmisiä muistot vaivaavat, toisia ei.

EFT:ssä ei tarvita diagnosointia. Koska Graig on löytänyt kehosta ne pisteet, joilla voidaan ohjelmoida lähestulkoon mikä tahansa häiriötä aiheuttava muisto neutraaliksi (toisin sanoen laukaista traumasta syntynyt kramppi, oma huomioni), riittää, kun vain osaat pukea muiston sanoiksi. Tämäkään ei tosin ole välttämätöntä. Jo se riittää, että osaat kuvailla tunnetta, josta haluat päästä eroon. Menetelmässä naputellaan lukuisten meridiaanien päätekohtia tietämättä missä meridiaanissa energiatukos on. Koska ylimääräisestä näpyttelystä ei ole mitään haittaa, ei siitä, että näpyttelet samalla tukkeumattomienkin meridiaanien päätepisteitä, aiheudu vahinkoa. Kun kaikki tärkeimmät pisteet käydään aina näpytellessä läpi, tulee tukos kuitenkin väistämättä avattua.

Itse tekniikka on suorastaan naurettavan yksinkertainen. Sen voi oppia kuka tahansa muutamassa minuutissa. Sen harjoittaminen on kuitenkin ehkä tärkein yksittäinen taito, mitä yksilö voi elämässään oppia.
Jokainen meistä on varmaan tavannut henkilön, joka aina valittaa vaivojaan ja mielessä on jopa käynyt, että kyseinen yksilö nauttii ruikutuksesta niin paljon, ettei haluakaan parantua. Kyse on ilmiöstä, jota kutsutaan psykologiseksi kääntymiseksi. Silloin ajattelu on muuttunut niin negatiiviseksi, itsetuhoiseksi ja itseään vahvistavaksi, että se estää paranemisen. Koska EFT:ssä ei tehdä erillisiä diagnooseja, jokainen EFT-tuokio aloitetaan neutraloivalla vahvistuksella. Vaikka sinussa ei tällaista tiedostettua tai tiedostamatonta negatiivisuutta olisikaan, silti se kannattaa tehdä, varmuuden vuoksi.

Aloitus

Kämmensyrjässä on valtava määrä "akupisteitä". Toisen käden sormenpäillä näpytellään kämmensyrjää (sitä kohtaa millä karatemies iskee lankun poikki) ja sanotaan kolme kertaa neutraloiva vahvistus:
Vaikka minulla on tämä.........., hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti. Tyhjä kohta täytetään lyhyellä kuvauksella ongelmasta, joka halutaan hoitaa. Itseen kohdistuvaa negatiivista ajattelua neutraloiva vahvistuslause sanotaan 3 kertaa kutakin ongelmaa kohti samalla näpytellen kämmensyrjää.

Alla joitakin esimerkkilauseita

Vaikka minulla on tämä tämä viha isääni kohtaan, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.
Vaikka minulla on tämä pelihimo, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.
Vaikka minulla on tämä krooninen uupumus, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.
Vaikka minulla on tämä hämähäkkien pelko, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.
Vaikka minulla on tämä esiintymispelko, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.

Kaava on aina sama. Aihe voi olla mikä tahansa, kaikkea voi kokeilla. Et menetä muuta kuin muutaman minuutin aikaasi.

Vahvistukseen ei tarvitse uskoa, mutta mieluiten se kannattaa sanoa ääneen.

On parempi sanoa se "tunteella" ja keskittyneesti, mutta rutiinomainen toistaminenkin tehoaa.
Tässä vaiheessa lienee hyväksi katsoa hyvä opetusvideota itse näpyttelystä. Vaikka löysinkin näpyttelypisteistä kaaviokuvan, jonka sain laittaa sivulleni, opetusvideolta tekniikan oppii parhaiten.


Itse käytän näpyttelyssä lisäksi päälaen päällä olevia pisteitä joita ei tässä videossa näytetty. Eli aloitan koputtelun päälaen päältä. Tuolta löytyy opetusfilmi missä käytetään niitäkin.

Emotional Freedom Techniques - EFT - Learn in 5 minutes!


Itse näpyttelystä

Näpyttele vankasti, mustelmia ei kuitenkaan saa tulla. Näpyttele noin 7 kertaa kutakin näpyttelypistettä. Lukumäärä ei ole pääasia. 5-9 kertaa on ihan hyvä. Laskeminen on muutenkin vaikeaa, koska näpytellessä sanotaan muistutuslauseita, kuten videolta näette. Graigin kirjassa neuvotaan näpyttelemään etu- ja keskisormella. Itse olen päätynyt hieman eri tekniikkaan kuin opetusvideossa. Käytän kaikissa pisteissä kolmea- neljää sormea. Näin osumismahdollisuudet oikeaan pisteeseen kasvavat ja se on muutenkin helpomman tuntuista.

Muistutuslause

Kun teet EFT:tä, näpytellessäsi sinun täytyy ikäänkuin virittäytyä kyseisen energiahäiriön aihettaneeseen tilanteeseen. Toisin sanoen alitajuntasi, joka sisältää käsittämättömän määrän muistoja, täytyy saada oikeat "hakusanat" kyseiseen muistoon.

Paras näpyttelyn yhteydessä käytettävä muistutussanonta on mahdollisimman lähellä valmistelussa käyttämääsi netraloivaa vahvistusta. Esim.: "Vaikka minulla on tämä hämähäkkien  pelko, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti". Tässä vahvistuksessa alleviivatut sanat "hämähäkkien pelko" ovat valinta muistutussanonnaksi.
Eli jokaista pistettä näpytellessäsi hoet ääneen "hämähäkkien pelko" samalla näpytellen noin 7 kertaa kyseistä pistettä.

Joskus ongelma poistuu jo yhden näpyttelykerran jälkeen. Useimmiten tarvitaan useampi kierros. Niin kauan, kun kyseinen muisto/vaiva/pelko jne. aiheuttaa sinussa epätoivotun reaktion, toista kyseistä näpyttelyä. Koska alitajunta on varsinainen pilkunviilaaja (eli se ottaa kaiken sananmukaisesti), perussanonnan on myöhemmillä hoitokerroilla kohdistuttava jäljellä olevaan ongelmaan. Näin ollen sekä neutraloivaa alkuvahvistusta että muistutussanontaa on muokattava.

Tässä esimerkki neutraloivan alkuvahvistuksen muokatusta versiosta

Vaikka minulla on vielä hieman tätä................., hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.

Alla esimerkkejä muokatuista vahvistuksista:
Vaikka minulla on vielä hieman tätä vihaa isääni kohtaan, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.
Vaikka minulla on vielä hieman tätä pelihimoa, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.
Vaikka minulla on vielä hieman tätä kroonista uupumusta, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.
Vaikka minulla on vielä hieman tätä hämähäkkien pelkoa, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.
Vaikka minulla on vielä hieman tätä esiintymispelkoa, hyväksyn itseni syvästi ja täydellisesti.

Voit myös soveltaa lausetta esim. vaihtamalla sanojen "vielä hieman" tilalle sanan "jäljellä", jos se tuntuu helpommalta.

Opettele perusresepti eli lausekaava ulkoa, niin sen käyttö on helppoa.

Lisävinkkejä

Jos jokin energiatukkeuma ei tahdo aueta, pura se osiin. Esimerkiksi: jos aina, kuin muistat äitisi, tunnet suunnatonta vihaa, koska äitisi pahoinpiteli sinua lapsena, käytä EFT-tekniikkaa niin, että purat asian pienempiin osiin. "kun äitini löi minua ollessamme linnanmäellä" tai "kun äitini läpsäisi minua kun luuli että minä rikoin maljakon". Tällöin menetelmä toimii yleensä tehokkaammin kuin yleisluontoisella, "äitini hakkasi minua". Jos sinulla esimerkiksi on heikko itsetunto, sen lisäksi, että näpyttelet heikkoa itsetuntoa, kokeile myös löytää muististasi yksittäisiä tilanteita, joissa olet kokenut tulleesi nöyryytetyksi tms. Useimmiten negatiivinen suhtautuminen itseen ei johdu jostakin yksittäisestä tapauksesta, vaan on pitkän tapahtumaketjun loppuseuraus.

Greigin kirjan mukaan näpytellessä jalkoja ei ole hyvä pitää ristissä.

Kokeile EFT:tä mihin vaan. Jos vaikka puolisosi maiskutus (tai röyhtäily, piereskely, nenänkaivuu) ärsyttää, kiukuttelun sijaan poista ärtymyksen lähde itsestäsi. Sen jälkeen hänen huono tapansa ei enää ole sinun ongelmasi. Tai jos jalkasi katkeaa, se tuskin tulee ehjäksi EFT:llä, mutta särky saattaa helpottua huomattavasti. Tai jos et millään ole onnistunut tupakkalakossa, kokeile tätä, et menetä kuin hetken aikaasi. EFT:llä ei voi vahingoittaa itseään (eikä muita), joten ei haittaa, vaikka tekisit alussa jotain väärinkin.

Jos jonkin ongelman kohdalla tuntuu, että EFT ei toimi, ole sitkeä. Esim. itselläni oli trauma, joka oli pyörinyt päässäni päivittäin lukemattomia kertoja kymmeniä vuosia. Maalaisjärjellä on selvää, ettei se voi yhdellä näpyttelyllä kadota. Näpyttelin tapahtumaa yli 2 kuukautta päivittäin useita kertoja. Nykyisin menee päiviä, etten muista kyseista asiaa lainkaan ja jos muistankin, se ei herätä mitään ylimääräisiä tunteita.

Esittelyvideossa ei seuraavaksi esittelemääni "alitajunnan herätys" -menetelmää käytetty. Itse olen kokenut sen kuitenkin niin hyödylliseksi, että se on mainittava. Graigin mukaan kyseisen menetelmän tarkoitus on "hienosäätää" aivoja. Itse olen havainnut, että se ikäänkuin saa päiväajattelun siirtymään taka-alalle ja näin virittää tietoisuuden lähemmäksi alitajuntaa, mikä puolestaan parantaa EFT:n toimivuutta. Se siis tehdään ennen kuin näpyttely aloitetaan.


 9 asteikon menetelmä

Menetelmää tehdäksesi sinun pitää ensin etsiä nk. sävelasteikkopiste (mistä nimitys tulee, ei mitään käryä). Se on kummankin käden rystysalueella,  nimettömän ja pikkusormen välissä. Laita käsi nyrkkiin ja sormenpää pikkurillin ja nimettömän rystysten väliin. Siirrä sitten sormea n. 2 senttiä ranteen suuntaan. Piste on siinä. Tai kuvittele viiva nimettömän tyven ja pikkusormen väliin ja ajattele tuon viivan olevan tasakylkisen kolmion kanta, jonka muut sivut yhtyvät huipulla ranteen suunnassa, silloin sävelasteikkopiste sijaitsee kolmion huipussa. Näpyttele tätä aluetta varmuuden vuoksi neljällä sormella niin jokin niistä osuu varmasti. Piste näkyy kuvassa tähdellä merkittynä.

Seuraavaksi sinun on tehtävä yhdeksän eri toimintoa näpytellessäsi asteikkopistettä samanaikaisesti keskeytymättä.
Näpyttele pistettä:
1. Silmät suljettuina
2. Silmät avoimina
3. Kääntäen silmät tiukasti alas oikealla pitäen pään paikallaan
4. Kääntäen silmät tiukasti alas vasemmalle pitäen pään paikallaan
5. Pyörittäen silmiä ympyrässä myötäpäivään ikäänkuin nenä olisi kellon keskellä ja yrittäisit nähdä numerot järjestyksessä.
6. Sama kuin kohta 5, mutta suunta vaihtuu
7. Hyräile 2 sekuntia jotain helppoa laulua ("Paljon onnea vaan", "Ukko Nooa" tms).
8. Laske nopeasti 5:een.
9. Hyräile jälleen valitsemaasi laulua 2 sekuntia.

Itse olen lisäksi havainnut, että jos EFT:tä tehdessäni onnistun saamaan muistivälähdyksiä kyseisestä ikävän muiston aiheuttaneesta tapahtumasta samanaikaisesti, kun näpyttelen, menetelmä toimii vieläkin tehokkaammin.

Mulle voi lähettää aiheesta kysymyksiä. Sähköpostiosoite näkyy sivun yläpalkissa oikealla. Vastaan, jos osaan ja jos kysymys on mielestäni relevantti, laitan vastauksen myös tälle sivulle.

P.s. Kaaviokuvassa näytetään myös sormissa sijaitsevia pisteitä. Niiden käyttö on mielestäni sellaista hienosäätöä, että en katsonut tarpeelliseksi esitellä niitä tälläisessä yleiskatsauksessa. Niillä pisteillä, jotka opetusvideoissa näytetään, pärjää jo varsin hyvin.

Hyvä opetusvideo aiheesta


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eft_punkte.jpg